O spoločnosti

Spoločnosť MLADOSŤ je jedna z najväčších a najvýznamnejších výrobcov stavebných materiálov v južnej Európe s viac ako 112 ročnou tradíciou.

Známe meno v oblasti stavebníctva je synonymum, spájané s tehlami a strešnými krytinami, ktoré si vďaka svojej kvalite našli cestu k spokojným zákazníkom nielen v regióne, ale aj na trhoch EÚ. K týmto krajinám pribudlo aj Slovensko, kde spoločnosť Bauintegra získala zastúpenie tejto firmy.

Cieľom spoločnosti Mladosť je sústrediť sa na potreby spotrebiteľov a následne podporovať všetky inovatívne aspekty zdokonaľovania produktov. V rámci rozvoja sú preferované predovšetkým investície do najmodernejších technológií a zariadení a ľudských zdrojov. Pri spomínaných investíciách dochádza z roka na rok k výraznému nárastu objemu výroby, na ktorú paralelne nadväzuje adekvátne rozšírenie trhu a zvýšenie dopytu po produktoch s vynikajúcimi technickými vlastnosťami.

V novom závode sa každá škridla vypaľuje samostatne na šamotovej H kazete pri vysokej teplote nad 1030°C, čím je vylúčená akákoľvek možnosť deformácie produktu. Finálne výrobky sa vyznačujú dokonalou geometriou a výnimočnými technickými vlastnosťami. K ponúkanému sortimentu patrí aj kompletný strešný systém doplnkov a príslušenstva v rôznych farebných odtieňoch podľa jednotlivých modelov.

Všetky produkty sú certifikované v niekoľkých medzinárodne uznávaných inštitútoch. V modernom vnútropodnikovom laboratóriu sa denne vykonáva prísne testovanie vo všetkých fázach procesu výroby. Na základe získaných výsledkov technických vlastností sa na strešné krytiny PRO vzťahuje 50-ročná záruka.